Online lesgeven bedreigt het sociale aspect van het academisch onderwijs

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is bang dat instellingen op de lange termijn hun lessen alsnog digitaal gaan aanbieden. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, twijfelt of online onderwijs wel zo efficiënt is als het lijkt. Dit meldt Scienceguide.

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin stond dat fysiek onderwijs de norm moet zijn. Dit met het oog op de kwaliteit van het onderwijs en het studentenwelzijn. De LSVb is bang dat de motie naar de achtergrond verdwijnt. “We weten niet hoeveel instellingen van plan zijn om op de lange termijn online les te blijven geven, maar we hebben van een aantal instellingen gehoord dat ze dat wel willen.”

Flexibiliteit voor studenten 

De vakbond ziet ook wel voordelen aan het online lesgeven. “Online lesgeven biedt flexibiliteit voor de studenten.” Zeker als het gaat om een college waar een docent alleen maar aan het vertellen is, is het fijn dat studenten online kunnen kijken

Sociale elementen 

Hooge wijst nog op een belangrijk aspect van fysiek onderwijs. “De sociale elementen van academisch lesgeven en studeren, zoals een vriendelijk gesprek met de professor of een andere student, worden ernstig belemmerd.” Bovendien is het volgens Hooge een misvatting dat online onderwijs efficiënter en kosteneffectiever is. 

Door: Nationale Onderwijsgids