Brede welvaart onder druk gezet vanwege online onderwijs tijdens coronacrisis

Leerlingen moesten tijdens de coronacrisis thuis online onderwijs volgen en daardoor staat de brede welvaart in Nederland onder druk. Het CBS meldt dat op basis van de Monitor Brede Welvaart. Dat meldt VOS/ABB.

Volgens het CBS heeft de coronapandemie een aantal negatieve trends nog meer versterkt. “Het deel van de bevolking dat als psychisch gezond gezien wordt nam al langer af, maar de daling zette in 2021 versneld door. Het aantal sociale contacten verminderde verder en dat hangt deels samen met coronamaatregelen als lockdowns en een avondklok.”

Thuisonderwijs 

Ook moesten leerlingen thuis online onderwijs volgen en mochten ze niet naar school omdat de school gesloten was. Dit verhoogde, samen met andere factoren, volgens het CBS het risico op kansenongelijkheid, eenzaamheid en psychische problemen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk