Gerrit Krolprijs moet Nederlands als academische taal stimuleren, beeld; Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2019 405 jaar. Om dit te vieren roept het Talencentrum, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de Gerrit Krolprijs in het leven. Studenten van alle universiteiten in het Nederlands taalgebied - en van allerlei studierichtingen - worden uitgenodigd om een in het Nederlands geschreven essay in te zenden van maximaal 2.000 woorden. Voorwaarde is dat het essay nog niet eerder is gepubliceerd. Voor de 1e editie is het thema inclusiviteit gekozen. Een deskundige jury bepaalt in juni welke inzenders in aanmerking komen voor een nominatie. De jury bestaat uit Ellen Deckwitz (voormalig RUG huisdichter), Ellen Krol (dochter van Gerrit Krol) en Ronald Ohlsen (docent Nederlands bij het Talencentrum). Dit meldt Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. dr. Gerry Wakker, decaan van de Faculteit der Letteren: “Met de Gerrit Krolprijs willen we het gebruik van het Nederlands in de academische wereld stimuleren. Het is van wezenlijk belang dat universiteiten voldoende aandacht blijven besteden aan het in stand houden en ontwikkelen van het Nederlands als academische taal. Daarin kunnen en moeten Talencentra een belangrijke rol spelen.”

 

Gerrit Krol

 
De prijs is genoemd naar Gerrit Krol vanwege het buitengewoon indrukwekkende oeuvre waarmee de schrijver de Nederlandse literatuur heeft verrijkt. Zijn literaire stemgeluid is uniek te noemen in het Nederlands taalgebied. Als dichter, romancier én essayist was hij een radicale vernieuwer, die in staat bleek om ook binnen zijn eigen oeuvre steeds weer nieuwe wegen in te slaan. Uit elke tekst die hij geschreven heeft, spreekt de liefde voor het denken en het formuleren en voor de moedertaal als de taal van het hart. In zijn essays toont hij zich consequent een begenadigd stilist met een hartstocht voor literatuur, kunst, filosofie en wetenschap en met een scherp oog voor maatschappelijke en psychologische thema’s. 
 

Lustrumweek

 
Essays met het thema inclusiviteit kunnen tot uiterlijk 3 mei 2019 worden ingezonden via gerrit.krolprijs@rug.nl. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de lustrumweek van de RUG in juni. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.000,- euro en een publicatie van het essay op literair weblog Tzum.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Rijksuniversiteit Groningen