Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Per 1 januari 2019 gaat een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst in tussen ZonMw en NWO. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar, met de intentie om de samenwerking voort te zetten. Dit meldt NWO.

Met de overeenkomst wordt de mogelijkheid gewaarborgd om multidisciplinair onderzoek domein-overstijgend over de gehele breedte van de wetenschap te programmeren. Daarnaast bevordert de samenwerkingsovereenkomst het werken langs de volledige keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek.
 

NWO

Als brede, nationale onderzoeksorganisatie met  een actieve bijdrage aan verschillende onderdelen van het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid vervult NWO verschillende rollen: financieren, programmeren, samenbrengen, ondersteunen en beïnvloeden.
 

ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee wordt bijgedragen aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NWO.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids