Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Tijdens de SURF onderwijsdagen zijn de aanvoerders en teams van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT gepresenteerd. In dit vierjarig programma van de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen en SURF werken 40 universiteiten en hogescholen samen aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Dit meldt SURF.

Aan de slag met kansrijke onderwijsthema’s

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen en snel en concreet aan de slag gaan op kansrijke thema’s voor het hoger onderwijs in Nederland. Er wordt een ‘scrum’ aanpak gevolgd: de richting van de ontwikkeling is helder, er zijn een aantal hoofddoelen gesteld, maar de wijze waarop die worden bereikt staat niet van tevoren vast. Het programma biedt een platform waarin initiatieven gedeeld en aangejaagd kunnen worden.
 

8 versnellingszones

Het Versnellingsplan is opgedeeld in 8 versnellingszones waarbinnen 40 universiteiten en hogescholen samenwerken. Een aanvoerder van één van de instellingen geeft leiding aan een versnellingsteam met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen. De 8 zones zijn: faciliteren en professionaliseren van docenten, aansluiting op de arbeidsmarkt, flexibilisering van het onderwijs, naar digitale (open) leermiddelen, veilig en betrouwbaar benutten van studiedata, evidence-based onderwijsinnovatie met ict, samenwerking met EdTech en gezamenlijk koersen op versnelling (start 2019).
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids