Onderwijsmedewerkers hebben geen of weinig kennis over veilig wachtwoord

Onderwijsmedewerkers geven aan dat ze genoeg kennis hebben over privacy en digitale veiligheid, maar volgens onderzoek van SURF kan die kennis een stuk beter. De medewerker schijnen namelijk over net genoeg kennis op dit gebied te beschikken en dat wordt dus voornamelijk door de mensen zelf overschat. Dit meldt ScienceGuide.

In het onderzoek komt naar voren dat de kennis over het hebben van een wachtwoord nagenoeg niet aanwezig was. Dat is opvallend, want de medewerkers zelf zeggen hier alles vanaf te weten. De onderzoekers trekken de conclusie dat er nog veel beter kan.

Enquête en testvragen

Het onderzoek bestond uit een enquête over de situatie in de eigen instelling en ook nog acht testvragen. Er werd gevraagd naar de motivatie van de medewerker om te leren over privacy en digitale veiligheid en of ze daar genoeg tijd voor kregen van hun leidinggevende. Door middel van de testvragen werd er gekeken of medewerkers ook voldoende kennis hadden. SURF heeft de enquête gehouden tussen januari en maart 2021 bij 26 instellingen. De enquête is 4.916 keer ingevuld.

Niet altijd duidelijk

De motivatie om aandacht te besteden aan privacy en digitale veiligheid is hoog onder de medewerkers. De gelegenheid die ze krijgen van een leidinggevende ligt een stuk lager. Ook maken instellingen niet altijd duidelijk wat ze nu precies verwachten van hun medewerkers, dat maakt het lastiger om eraan te werken.

Cijfers

Een andere conclusie die de onderzoekers trekken is dat de instellingen die meededen qua score dicht bij elkaar zitten. Onderwijsmedewerkers zijn allemaal even gemotiveerd en hebben hetzelfde niveau of kennis. Er is dan ook weinig verschil in het mbo, het hbo en het wo. Het grootste gedeelte van de medewerkers scoort voor de toetsvragen tussen de zes en een zeven. Terwijl een score van een zeven voldoende zou zijn, de onderzoekers zien liever scores vanaf 7,5.

Een aanbeveling van de onderzoekers aan de instellingen is dat meer aandacht moet komen voor de groep met een lage motivatie. Zij moeten inzien dat het heel belangrijk is om een veilige digitale omgeving te hebben en daaraan te werken. Dit moet lukken zonder de werkdruk, die medewerkers in het onderwijs toch al hebben, nog meer te verhogen. 

Door: Nationale Onderwijsgids