MBO Raad en SURF werken samen aan cyberveiligheid op mbo-scholen

Om mbo-scholen sneller en beter weerbaar te maken tegen cyberaanvallen, hebben de MBO Raad en SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, op vrijdag 9 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het ministerie van OCW heeft de MBO Raad gevraagd om met een plan van aanpak te komen om de digitale weerbaarheid van onderwijsinstellingen te verhogen. De mbo-sector heeft ervoor gekozen om dit centraal te organiseren in het Programma Cyberveiligheid. De uitvoering van dat programma gebeurt in samenwerking met SURF. Dat meldt de MBO Raad. 

Er is veel aandacht voor de cyberveiligheid van onderwijsinstellingen, vanuit de eigen organisaties, de media en de politiek. Instellingen voelen de urgentie en het belang om de cyberveiligheid te verbeteren omdat digitalisering een onlosmakelijk onderdeel is van het primaire onderwijsproces. Met de cyberincidenten bij onder meer Universiteit Maastricht en ROC Mondriaan zijn er de afgelopen jaren cybercrises geweest die veel hebben losgemaakt. Het ministerie van OCW heeft de brancheorganisaties in het onderwijs daarom gevraagd om met een plan van aanpak te komen om de digitale weerbaarheid van de onderwijsinstellingen te verhogen.

Programma Cyberveiligheid mbo 

De mbo-sector heeft ervoor gekozen dit centraal te organiseren in de vorm van het Programma Cyberveiligheid mbo. Hiervoor is vanuit OCW voor de komende vijf jaar een subsidie beschikbaar gesteld van 24 miljoen. Parallel aan dit programma hebben de leden van SURF uitgesproken samen te werken aan de cyberweerbaarheid in de Innovatiezone State-of-the-art (Cyber)veiligheid. Dit moet de beveiliging en infrastructuur van de digitale middelen naar een hoger plan tillen.

Samenwerking 

Er zijn veel parallellen tussen de programma’s van MBO Raad en SURF. De twee organisaties spreken daarom expliciet uit om beide programma’s waar mogelijk in samenwerking uit te voeren: om synergie te bereiken en beide programma’s naar een hoger niveau te brengen. De Samenwerkingsovereenkomst tussen MBO Raad en SURF is de formele uiting hiervan. Door het samen te doen, kunnen wij de mbo-instellingen en andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de sector sneller en beter helpen om cyberweerbaar te worden en te blijven.

Door: Nationale Onderwijsgids