Normal_normal_onderzoek
Van de bescherming van cultureel erfgoed tot het debat over het basisinkomen en onderzoek naar het transgenderbrein: 28 jonge onderzoekers gaan promotieonderzoek verrichten naar uiteenlopende onderwerpen met NWO-financiering uit het programma Onderzoekstalent. Dit meldt NWO.
 
In de ronde van 2018 konden 28 van de 71 ingediende uitgewerkte aanvragen gehonoreerd worden. Het bestuur van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen heeft besloten welke aanvragen op financiering kunnen rekenen.
 

Onderzoekstalent

 
Het programma Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. De hoogleraar-promotor meldt de kandidaat-promovendus aan. De onderwerpkeuze van het onderzoek is vrij maar moet wel passen binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen. In deze ronde van Onderzoekstalent was 6,25 miljoen euro beschikbaar.
 
Met ingang van najaar 2018 gaat het programma Onderzoekstalent op in de nieuwe NWO Open Competitie – SGW en komt het oude instrument te vervallen. Er komt dus geen nieuwe ronde van Onderzoekstalent.
 
Op www.nwo.nl staat een overzicht van de gehonoreerde aanvragen gesorteerd op achternaam van de hoofdaanvrager.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids