Normal_bibliotheek__boeken__lezen__studeren

NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen heeft aan 12 onderzoekers financiering toegekend vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen. Dit instrument stelde financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. De Vrije competitie is opgegaan in de nieuwe Open Competitie van NWO-domein SGW, die een dezer dagen opengaat voor aanvragen. Dit meldt NWO.

Een project in de Vrije competitie geesteswetenschappen dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het totaalproject.

Elke aanvraag kon een budget van maximaal 750.000 euro bevatten. NWO ontving van 164 onderzoekers vooraanmeldingen. Daarvan hebben 60 aanvragers een volledige aanvraag ingediend. Uiteindelijk krijgen 12 projectvoorstellen financiering. Een overzicht van toegekende financieringen is te vinden op www.nwo.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids