Normal_rss_entry-139228

Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) heeft donderdag in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht een onmiddellijk verbod op verdere verengelsing in het academisch onderwijs geëist. BON wil niet dat op kosten van de Nederlandse samenleving universiteiten voor met name buitenlandse studenten ontstaan.

"Wij zagen geen andere mogelijkheid meer om de doorgeslagen verengelsing in het hoger onderwijs een halt toe te roepen dan een gang naar de rechter”, aldus Ad Verbrugge van BON tijdens de zitting. De voorzieningenrechter doet op 6 juli schriftelijk uitspraak.

Buitenlandse studenten vormen volgens BON een verdienmodel. Universiteiten hebben de afgelopen jaren hun graal gevonden buiten de landsgrenzen. Vooral de Maastricht University en Universiteit Twente overtreden de wet, stelt de vereniging. Maar de grieven hebben ook betrekking op andere universiteiten.

Groot maatschappelijk probleem

Het gaat, zegt BON, om een groot maatschappelijk probleem dat iedereen aangaat, ook generaties die volgen. ,,Verengelsing van het academisch onderwijs brengt enorme schade met zich mee. Studenten die denken te worden opgeleid, worden in feite opgelicht. Het is een massale schending van de kwaliteit van het onderwijs”, betoogde advocaat Bernard Tomlow.

Volgens de universiteiten baseert BON zich niet op feiten en is het niet zozeer een juridische maar een politieke discussie. Van een totale verengelsing is volgens hen geen sprake. "Vijf van de 37 masters zijn Nederlandstalig”, aldus de raadsman van de Universiteit Twente. Zij gaan graag met de belangenvereniging in gesprek.

De Inspectie voor het Onderwijs maakte duidelijk dat er al een onderzoek naar deze kwestie loopt. BON trok daarom tijdens de zitting de vordering tegen de inspectie in toen duidelijk werd dat het onderzoek nog dit jaar wordt afgerond.

Door: ANP