Normal_kind_geld

Het onderwijs legt zich niet neer bij de plannen van het kabinet toch op het onderwijs te bezuinigen. In een brief zegt de Stichting van het Onderwijs, waarin verschillende onderwijsorganisaties zijn verenigd, de bezuinigingen “buitengewoon teleurstellend” te vinden en roept zij de Eerste en Tweede Kamer op het onderwijs hiervoor te behoeden. Dit meldt de Stichting van het Onderwijs.

Minister van financiën Hoekstra had ruim 2 weken geleden aangegeven dat het niet mogelijk is om de doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro op het onderwijs te verzachten of ongedaan te maken. Het huidige kabinet zou geen structurele dekking hebben voor het begrotingsgat dat het vorige kabinet heeft achtergelaten. Dit zei hij naar aanleiding van een motie vanuit de Eerste Kamer waarin de regering opgeroepen werd om te bekijken of de doelmatigheidskorting verzacht of zelfs ongedaan kon worden gemaakt. 
 
Het kabinet heeft beloofd te zullen proberen het primaire proces bij de bezuiniging te ontzien, maar de Stichting van het Onderwijs is gelooft niet dat de doelmatigheidsbesparingen het primaire proces van scholen en onderwijsinstellingen niet zullen raken. De stichting is ervan overtuigd dat het kabinet nu moet investeren om uitdagingen zoals het lerarentekort, een leven lang leren en gelijke kansen het hoofd te bieden. Daarom doet zij in een brief nogmaals een dringende oproep aan de Tweede en Eerste Kamer aan om de voorgenomen doelmatigheidskorting uit het regeerakkoord voor het onderwijs te verzachten of helemaal te schrappen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids