Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

De mbo-scholen maken met hun partners in de regio stevig werk van de afspraken in het in februari 2018 gesloten bestuursakkoord tussen de MBO Raad en de minister van Onderwijs. Dat blijkt uit het eerste stand van zaken-overzicht dat de MBO Raad samen met de minister van Onderwijs naar de scholen stuurde. Dit meldt de MBO Raad.

Het mbo was de eerste sector die een bestuursakkoord wist te sluiten met het pas aangetreden kabinet. Voorzitter van de MBO Raad Ton Heerts: “We hebben in het akkoord met elkaar afgesproken dat we ons sterk maken voor een optimale inzet van de publiek opgebouwde infrastructuur voor permanent leren voor volwassenen. We moeten dus zo snel mogelijk de drempels voor scholen en volwassenen kunnen wegnemen.”
 
Ook wordt het maken van kwaliteitsplannen belicht in de brief. “We hebben afgesproken dat alle scholen uiterlijk eind oktober deze kwaliteitsplannen opleveren. In de plannen staan de afspraken die de scholen met de samenwerkingspartners in hun regio maken. Belangrijk, want het mbo heeft in de regio een sleutelpositie, als opleider van goede vakmensen en burgers,” aldus Heerts. De plannen worden vervolgens door de commissie Scheffer uiterlijk eerste kwartaal 2019 beoordeeld. 
 
Ook is in de stand van zaken rondom het bestuursakkoord opgenomen dat de MBO Raad en het ministerie/het kabinet het oneens zijn over de doelmatigheidskorting die het onderwijs is opgelegd. Het is de bedoeling dat de stand van zaken periodiek herhaald wordt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids