Normal_taal__letters__alfabet_lezen

Het is niet mogelijk om de doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro te verzachten of ongedaan te maken. “De maatregel ‘doelmatiger onderwijs’ uit het Regeerakkoord zorgt voor structurele dekking van deze taakstelling. Dit is noodzakelijk om de begroting van OCW sluitend te maken.” Dat schrijft minister van financiën W.B. Hoekstra in een brief aan de Eerste Kamer. 

De Eerste Kamer had op 21 december 2017 ingestemd met een motie van PvdA-lid André Postema waarin hij de regering opriep te bekijken of de doelmatigheidskorting verzacht of zelfs ongedaan kon worden gemaakt. De doelmatigheidskorting komt voort uit een begrotingsgat van het vorige kabinet. Hierdoor moet er in het gehele onderwijs 183 miljoen euro bezuinigd worden.
 
Hoekstra wijst erop dat er al forse onderwijsinvesteringen in het Regeerakkoord opgenomen zijn, en dat het huidige kabinet geen structurele dekking heeft van het begrotingsgat dat het vorige kabinet heeft achtergelaten. In het Regeerakkoord is een groot deel van dit tekort teruggedraaid. Voor het resterende, structurele bedrag zullen er echter maatregelen genomen moeten worden. De maatregel ‘doelmatiger onderwijs’ geeft ook de kans om te kijken waar in het onderwijs het doelmatiger kan. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids