Motie voor hogere stagevergoeding verworpen door Tweede Kamer

Een motie voor een hogere stagevergoeding in het primair en voortgezet onderwijs is door de Tweede Kamer afgekeurd. Studenten van lerarenopleidingen en pabo’s die stagelopen in het onderwijs krijgen daar vaak geen vergoeding voor. Uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat dit aantal op 85 procent ligt. Stagiairs in het onderwijs die wel een vergoeding krijgen, krijgen gemiddeld 621 euro per maand. Dat meldt VOS/Abb.

Sandra Beckerman van de SP diende een motie in om de stagevergoeding in het primair en voortgezet onderwijs aan te laten sluiten op de stagevergoedingen die het Rijk aanhoudt. Stagiairs in het onderwijs zouden dan een stagevergoeding moeten krijgen van 749 euro per maand. Het lerarenberoep wordt zo ook een stuk aantrekkelijker.

Sociale partners 

Er stemden 42 van de 150 Tweede Kamerleden voor de motie van Beckerman. De hoogte van de stagevergoedingen in het onderwijs mag trouwens niet bepaald worden door de Tweede Kamer. De cao-afspraken worden door de sociale partners gemaakt.

Cao's mbo en hoger onderwijs 

In het mbo en het hoger onderwijs zijn in de cao’s al wel afspraken gemaakt over stagevergoedingen. In het primair en voortgezet onderwijs is dit nog niet het geval.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk