Normal_wetenschap_onderzoek_chemie_scheikunde_vloeistof_glas

NWO kent twee TOP- en zeven ECHO-subsidies toe aan chemische toponderzoekers. Een TOP-subsidie is bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde toponderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. De ECHO-subsidies bieden onderzoekers de kans om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst. De programmacommissie heeft 30 ECHO en 6 TOP aanvragen beoordeeld in deze derde TOP/ECHO ronde van 2017.

Met de TOP-subsidies van 780.000 euro gaan onderzoekers kijken naar het mechanisme van de cel om energie op te wekken, en hoe ze het gebruik van platina als katalysator in brandstofcellen kunnen verbeteren. De ECHO-subsidies van 260.000 euro gaan naar projecten variërend van onderzoek naar antibioticumresistentie tot onderzoek naar de werking van genregulatie dat moet leiden tot meer begrip over kanker. 
 
De TOP-subsidies zijn toegekend aan Ulrich Brandt (RUMC) en Marc Koper (LEI), de ECHO-subsidies aan Wilbert Bitter (VUMC), Toon de Kroon (UU), John van Noort (LEI), Romano Orru (VU), Christian Ottmann (TU/e), Wiktor Szymanski (UMCG) en Marcellus Ubbink (LEI).
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids