Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

NWO honoreert drie vrouwelijke wetenschappelijke talenten met een zogeheten WISE-beurs. Dr. Larissa Juschkin krijgt een aanstelling bij het onderzoekscentrum voor nanolithografie ARCNL, dr. Kristina Ganzinger bij het onderzoeksinstituut voor functionele, complexe materie AMOLF, en dr. Aurora Simionescu bij ruimteonderzoeksinstituut SRON. Met het programma WISE wil NWO het aantrekken en de doorstroom van vrouwelijke toponderzoekers bij haar eigen instituten te stimuleren. Dit meldt NWO.

NWO streeft ernaar alle talent in de wetenschap kansen te bieden om te excelleren. Voor het verbeteren van de genderbalans onder het eigen wetenschappelijk personeel heeft NWO eind 2015 besloten een tenure track-programma voor vrouwelijke onderzoekers bij de NWO-instituten in te stellen, Women In Science Excel (WISE). Dit programma omvat het aantrekken en het bevorderen van de doorstroom van vrouwelijk talent, door hen de mogelijkheid te bieden een eigen onderzoeksgroep te ontwikkelen, dan wel voort te zetten bij één van de NWO-instituten.
 
Het WISE-programma voorziet in 20 tenure track-posities in vijf rondes. Bij een tenure track krijgen onderzoekers de kans om binnen een bepaalde tijd te bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor een plek in de vaste wetenschappelijke staf van een universiteit of onderzoeksinstituut. Vorig jaar honoreerde NWO voor het eerst – vier - onderzoekers met een WISE-beurs.
 
In de WISE-ronde van dit jaar ontving NWO 63 sollicitaties. Een breed en internationaal samengestelde beoordelingscommissie, voorgezeten door prof. dr. Vinod Subramaniam (VU), adviseerde om aan drie kandidaten een WISE-positie toe te kennen. Het bestuur van NWO heeft dit advies overgenomen en stelt de financiën beschikbaar zodat ARCNL, AMOLF en SRON de kandidaten kunnen aanstellen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids