Logo_nwo_logo

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2018 gaat naar prof.dr. Joost Batenburg. De groepsleider Computational Imaging aan het Centrum Wiskunde & Informatica en hoogleraar aan de Universiteit Leiden ontvangt de prijs voor zijn onderzoek naar nieuwe algoritmes voor tomografie. Aan de prijs is een geldbedrag van 50.000 euro verbonden, dat vrij ingezet mag worden door de winnaar ter versterking van zijn of haar onderzoek. Dit meldt NWO.

Uit de zes voorgedragen kandidaten selecteerde de jury, bestaande uit Prof. dr. P.M.G. Apers (Universiteit Twente), Emeritus Prof. dr. K.M. van Hee (Technische Universiteit Eindhoven / Deloitte & Touche) en Prof. dr. S. Klous (Universiteit van Amsterdam / KPMG), Joost Batenburg als een waardige ontvanger van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2018. De jury roemt Batenburg om zijn indrukwekkende wetenschappelijke prestaties en zijn inspanning om de resultaten van zijn onderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek.
 
De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ict. De prijs wordt beschikbaar gesteld door het ICT-onderzoek platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO via de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.
 
Naast het eerder genoemde prijzengeld dat beschikbaar wordt gesteld aan de winnaar zal Batenburg samen met NWO een poster publiceren met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan ter verspreiding op scholen en andere kennisinstellingen.
 
Tijdens ICT.OPEN 2018, dat plaats zal vinden op 19 en 20 maart 2018 in Amersfoort, zal Batenburg zijn prijs bij een feestelijke uitreiking in ontvangst nemen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids