Normal_wereldbol__globe__europa__kaart

Nederland moet diplomatie, kennis, handel en talent beter verbinden om zijn internationale concurrentiepositie te behouden. Dat was de conclusie van de bijeenkomst ‘Samen sterker’ van Nuffic en AWTI op 27 november. Vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties verklaarden deze handschoen op te pakken. Zij riepen het kabinet op samen tot strategische keuzes en ondersteunende maatregelen te komen. Dit meldt Nuffic.

De rest van de wereld moet Nederland leren kennen als 'innovation nation', aldus Prins Constantijn (Startup Delta). Daarvoor is een duidelijke strategie nodig, heldere prioriteiten en regie om versnippering te voorkomen.

Met zijn pleidooi onderschreef Prins Constantijn de adviezen van de commissie-Buijink (Dutch Trade and Investment Board) en de AWTI (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie). Chris Buijink herhaalde zijn advies: Nederland kan uitgroeien tot een springplank voor innovatie en bedrijvigheid en een magneet voor talent, maar dat vraagt wel om strategische keuzes, een planmatige uitvoering en heldere branding.

Benader het als start-up

“We praten wel, maar nu moeten we echt iets gaan doen” vulde Martin Schuurmans (AWTI) aan. “Anders raakt Nederland achterop bij concurrenten. Landen als Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben een breed gedragen strategie en besteden per inwoner meer dan twee keer zoveel als Nederland aan ondersteuning van internationalisering van talent, kennis en innovatie. Wees niet bang om succesvolle maatregelen hier te kopiëren.”

Nuffic-directeur Freddy Weima sloot zich hier bij aan. Weima wees op de grote waarde van buitenlandse studenten en promovendi voor Nederland. “Blijvende talenten dragen samen ieder jaar ruim anderhalf miljard euro bij aan de schatkist. Daarom moet er een stevig vervolg komen op het programma Make it in the Netherlands!”. Maar het potentieel van degenen die niet in Nederland blijven, wordt onvoldoende benut volgens Weima. “Dit zijn toekomstige professionals, academici en decision makers die bekend zijn met Nederland”. Daarom presenteerde Nuffic tijdens de bijeenkomst een voorzet voor een nationale alumnistrategie.

Meer informatie en foto's van de bijeenkomst op www.nuffic.nl