Normal_roken__sigaret

In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Wetenschappelijke kennis is onontbeerlijk voor goede oplossingen om roken te ontmoedigen. Daarom kunnen onderzoekers vanaf 26 oktober hun onderzoeksvoorstel indienen bij ZonMw. De doelstelling van deze oproep is kennis opleveren die bijdraagt aan de volksgezondheid door tabaksontmoediging in het algemeen en de Rookvrije Generatie in het bijzonder. Dit meldt ZonMw.

Wetenschappers kunnen een projectidee indienen voor onderzoek bestaande interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken; of naar beter bereik en gebruik van bestaande effectieve stoppen-met-roken interventies voor de algemene bevolking; of naar beter bereik en gebruik van bestaande effectieve interventies voor groepen waar veel gerookt wordt, zoals laagopgeleiden, mensen met psychische problemen, co-morbiditeit of dubbele verslaving en ouderen.

Deze oproep komt voort uit de Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging van de Alliantie Nederland Rookvrij. Deze is in samenwerking met onder meer wetenschappers,  gezondheidsfondsen en ZonMw tot stand is gekomen. Multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, praktijkinstellingen en andere partijen in consortia, vormt een wezenlijk onderdeel van deze oproep.

Geïnteresseerd in de subsidieoproep voor tabaksontmoediging? Kom dan op 31 oktober 2017 naar de matchmakersbijeenkomst bij ZonMw in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst presenteert ANR de Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging. Vervolgens lichten de financiers de doelstellingen en voorwaarden van de subsidieoproep toe en hebben de aanwezigen gelegenheid te netwerken en samenwerkingsverbanden te verkennen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het aanmeldformulier op www.zonmw.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids