Normal_computer-2049019_960_720

Universiteiten en hogescholen vinden veiligheid en het wissen van data essentieel bij het afvoeren van oude elektronica. Duurzaamheid vinden zij ook erg belangrijk. Er bestaan grote verschillen tussen instellingen in kennis en ervaring rond e-waste. Zij hebben dan ook behoefte aan praktische handvatten. Dat blijkt uit een enquête onder universiteiten en hogescholen door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Dit meldt SURFsara.

Uit de enquête blijkt dat instellingen bij het afvoeren van elektronica veiligheid en het wissen van data essentieel vinden. Duurzaamheid, recycling en refurbishment (opknappen en hergebruiken) worden ook erg belangrijk gevonden. Kostenminimalisatie of opbrengstenmaximalisatie hebben minder prioriteit.

Er bestaan tussen instellingen grote verschillen in kennis en ervaring rond de onderwerpen die van belang zijn om meer grip te krijgen op deze afvalstroom en deze duurzamer te organiseren. Instellingen geven aan vooral behoefte te hebben aan praktische handvatten zoals ervaringen van collega's en good practices.

SURF wil samen met deze instellingen werken aan good practices die onderling kunnen worden gedeeld. Daarnaast moeten een aantal relevante aspecten en criteria voor duurzamer afvoer worden vastgesteld, zoals zicht op de inkoop en afvoer van ict en e-wste, het optimaal inzetten van producten en het bepalen van verantwoordelijkheden in de ict-keten.

Met een duurzamer e-wastebeleid wil SURF toewerken naar een meer circulaire economie - of in dit geval een meer circulaire ict-keten - waarbij grondstoffen optimaal worden (her)gebruikt. Om te voorkomen dat e-waste op de spreekwoordelijke afvalberg in Afrika belandt.

Lees het rapport E-waste in het hoger onderwijs: zijn instellingen wel 'in control'? of kijk voor meer informatie op www.surf.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids