Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) wordt aangeboden, nemen tien organisaties het voortouw hierin. Dit meldt Rijksoverheid.

Met ‘open access’ zijn wetenschappelijke artikelen en resultaten uit praktijkgericht onderzoek niet meer alleen beschikbaar voor kapitaalkrachtige instellingen en bedrijven, maar voor alle geïnteresseerden, zoals ondernemers, leraren en  beleidsmakers. ‘Open science’ gaat nog een stap verder: ook onderzoeksgegevens uit publiek gefinancierd onderzoek zijn dan toegankelijk voor optimaal hergebruik.
 
De 10 partijen - VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR - willen open science bereiken door open access door te zetten bij alle Nederlandse onderzoeksorganisaties en alle onderzoeksdomeinen. Ze gaan daarnaast zelf gezamenlijke, duidelijke randvoorwaarden stellen om hergebruik van onderzoeksgegevens mogelijk te maken. De partijen gaan onderzoeken hoe open science een plaats kan krijgen in de evaluatie en waardering van onderzoekers, onderzoeksgroepen en onderzoeksvoorstellen. De partijen zorgen er tot slot voor dat het brede publiek de weg weet naar publicaties en de data en dat er protocollen komen om onderzoeksgegevens volgens de FAIR-principes te delen (vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar). Ook blijven de universiteiten krachtig onderhandelen met de wetenschappelijke uitgevers.
 
Nederland heeft open science de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. Publiek gefinancierd onderzoek moet publiek toegankelijk zijn. Onder Nederlands voorzitterschap van Dekker hebben de Europese ministers voor Onderzoek en Innovatie unaniem besloten om vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen als norm te hanteren in Europa en een optimaal hergebruik van onderzoeksdata na te streven. Het Nationaal Plan Open Science is de volgende stap om het in Nederland te realiseren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids