Normal_open_access__badges__buttons__wetenschap

Op maandag 26 november presenteerde cOAlition S richtlijnen voor de implementatie van Plan S. Met dit plan wordt vanaf 2020 de overstap naar volledig Open Access gemaakt voor alle wetenschappelijke publicaties die tot stand zijn gekomen met publieke middelen. Dit meldt NWO.

De implementatierichtlijnen zijn een verdere uitwerking van de in september bekend gemaakte ambities van Plan S. Ze geven meer helderheid over de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het open access publiceren vanaf 2020 en aan de wijze van implementatie. Het document geeft ook antwoord op een aantal vragen en reacties die sinds de lancering van Plan S zijn gerezen.
 

Drie routes

Plan S bepaalt dat vanaf 2020 alle publicaties die voortkomen uit financiering van de betrokken onderzoeksfinanciers direct open access beschikbaar moeten zijn. Volgens de nu bekend gemaakte richtlijnen kan dit op drie manieren (routes):
  • Publicatie in volledig Open Access-tijdschriften of Open Access platforms
  • Het zonder embargo en met behoud van copyright voor wetenschappers deponeren van de finale of tenminste de geaccepteerde auteursversie van een artikel in een repository
  • Publicatie in ‘hybride’ tijdschriften, op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit.
Voor elk van deze drie routes gelden specifieke voorwaarden die in het gepubliceerde Guidance-document nader worden toegelicht.
 

Openbare consultatie

Vanaf 27 november tot 1 februari is het mogelijk om te reageren op de bekend gemaakte implementatierichtlijnen via www.coalition-s.org/feedback. Ook in Nederland zal er mogelijkheid zijn om feedback te geven. Daartoe organiseert NWO een consultatiebijeenkomst om feedback op te halen in januari 2019. Binnenkort zal NWO er meer bekend over maken.
 

Over Plan S

Plan S beoogt de transitie naar Open Access te versnellen. Het plan werd in september 2018 gelanceerd door een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO. Het streven is dat vanaf 1 januari 2020 alle publicaties voortkomend uit financiering van deze onderzoeksfinanciers gepubliceerd moeten worden in open access tijdschriften en open access platforms. Het initiatief voor het versnellingsplan wordt behalve door de Europese Commissie en de European Research Council (ERC) onderschreven door een brede coalitie van nationale onderzoeksfinanciers.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids