Normal_klaslokaal345

Onderwijskoepel Verus subsidieert vanaf 1 september samen met het LVGS een onderzoeksplaats aan de Theologische Universiteit te Kampen. Deze onderzoeksplaats is verbonden aan de leerstoel ‘Christelijke Identiteit’ van prof.dr. Roel Kuiper. Als onderzoeker is dr. Wolter Huttinga benoemd. Het onderzoek zal zich richten op de theologische verdieping van de identiteit van christelijke scholen.

De onderzoeksplaats in Kampen is opgezet samen met het LVGS en is de derde van Verus. Naast deze heeft Verus onderzoeksplaatsen aan de Vrije Universiteit en de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Het is de bedoeling dat onderzoekers van verschillende universiteiten met elkaar gaan samenwerken. In Kampen wordt al onderzoek gedaan naar de identiteitsontwikkeling op orthodox-protestantse scholen.

De onderzoeksplaats wordt ingesteld om studie te doen naar ‘christelijke onderwijsidentiteit in theologisch perspectief’. De aangestelde onderzoeker gaat zich onder meer bezig houden met de ‘theologie’ die meekomt in de identiteitsdocumenten van christelijke scholen. Het onderzoek richt zich vervolgens op de doorwerking hiervan in de vorming van leerlingen.

“LVGS-scholen hebben in de afgelopen jaren veel energie gestoken in het formuleren van hun schoolidentiteit, maar de vraag is welke theologische noties hier nu in meekomen. De opgave zal zijn deze te articuleren en te verbinden met de pedagogische en onderwijskundige aanpak van scholen”, aldus prof. Kuiper in een toelichting.

Verus wil graag dit type onderzoek ondersteunen met het oog op de rol van theologische bezinning voor de verdieping van de identiteit van het christelijk onderwijs. Volgens Dick den Bakker, directeur onderwijs en identiteit van Verus, helpt dit scholen hun kwaliteit verder te onderbouwen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids