Normal_kind__meisje__nadenken__zielig__verdrietig__armoede

De Universiteit Leiden en UNICEF Nederland bouwen samen aan een internationaal expertisecentrum kinderrechten rondom de UNICEF Leerstoel Kinderrechten. Dit expertisecentrum gaat zich richten op fundamenteel en toegepast kinderrechtenonderzoek en onderwijs aan studenten en professionals. Het centrum gaat verbindingen leggen tussen het recht en andere wetenschappelijke disciplines, nationaal en internationaal, met het recht en het VN-Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt. Vandaag verlengen beide partijen de samenwerking voor de komende vijf jaar. Dat meldt UNICEF Nederland.

“Om kinderrechten echt van betekenis te laten zijn, zijn wetenschappelijk onderzoek en kinderrechtenonderwijs voor studenten en professionals van het grootste belang. Daar willen we de komende jaren verder aan werken, samen met UNICEF Nederland”, aldus professor Ton Liefaard van de Universiteit Leiden. Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland, vult aan: “De samenwerking geeft verdieping en verbreding van kennis over het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit is van vitaal belang voor de realisatie van kinderrechten in de praktijk, en heeft daarmee een positieve invloed op de rechten en het welzijn van kinderen – de missie van UNICEF.”

Vijf jaar geleden zijn UNICEF Nederland en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden een eerste vijfjarige samenwerking gestart. Gedurende deze samenwerking zijn de UNICEF Leerstoel Kinderrechten en de parttime leerstoel Children’s Rights in the Developing World gerealiseerd, de Master Jeugdrecht en de Master Advanced Studies International Children’s Rights van de grond gekomen en heeft wetenschappelijk onderzoek naar de rechten van het kind geresulteerd in Nederlandstalige en internationale publicaties. Ook is de jaarlijkse Summer School Frontiers of Children’s Rights gerealiseerd.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids