Logo_logo_nederlands-vlaamse_accreditatieorganisatie_nvao

Accreditatieorganisatie NVAO heeft de bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen, die in 2014 een herstelperiode toegekend kregen, opnieuw beoordeeld. 25 van de 26 opleidingen verbeterden zich. Een opleiding krijgt dit najaar een herbeoordeling. Hiermee heeft de NVAO de accreditatietermijn voor de 25 opleidingen verlengd met zes jaar, zo meldt deze organisatie. 

In 2014 werden er 212 bachelor- en masteropleiding in de Geesteswetenschappen beoordeeld. 26 opleidingen waren onder de maat, driekwart van de opleidingen waren voldoende en tien procent kreeg het predicaat 'goed'. De opleidingen die een onvoldoende scoorden, kregen twee jaar de kans om het niveau op te krikken. 

“Wij hebben destijds aan de bel getrokken, omdat we bezorgd waren toen bleek dat 13 procent van de opleidingen in de Geesteswetenschappen niet aan de maat was. Dit kan het Nederlandse hoger onderwijs zich niet permitteren”, zegt NVAO-voorzitter Anne Flierman. “Het verheugt mij dat de opleidingen de kritiek zeer ter harte hebben genomen en voortvarend en met succes verbeteracties hebben opgezet.”

© Nationale Onderwijsgids