Normal_technische_universiteit_eindhoven__alleen_voor_tue___9_

De Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University en het marketingbedrijf BrandLoyalty, gaan samenwerken op het gebied van big data onderzoek. Het gaat om een investering van totaal een miljoen euro. Dit meldt Tilburg University.

Deze samenwerking van de universiteiten en BrandLoyalty gebeurt vanuit de Jheronimus Academy of Data Science  (JADS). Dit is het overkoepelende samenwerkingsverband waarin beide universiteiten, gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hun krachten bundelen op het gebied van onderwijs, onderzoek, innovatie en valorisatie op het gebied van data science. 
 
Binnen JADS worden technologie en toepassing samengebracht met als doel werkelijke waarde en economische ontwikkeling te creëren met data science in Brabant en daarbuiten.  Bedrijven worden zoveel mogelijk in contact gebracht met onderwijs, onderzoek en innovatieve start-ups door het aangaan van ‘partnerships’. 
 
Arjan van de Born, scientific director JADS: “Deze samenwerking met BrandLoyalty zet ons internationaal op de kaart en geeft onze promovendi en studenten de kans om in een organisatie waar alles om data draait waarde toe te voegen.” Data-analyse binnen marketing maakt het mogelijk om de consument te begrijpen en is daarom van grote waarde voor het bedrijfsleven.
 
In eerste instantie gaat de samenwerking met BrandLoyalty om drie onderzoeksprojecten in een periode van vijf jaar. Dit met de intentie de samenwerking in de toekomst verder uit te breiden. De werving van de PhD’s die deze projecten zullen uitvoeren is inmiddels van start gegaan.
 
© Nationale Onderwijsgids