Logo_groene_hart_ziekenhuis

Na het vervangen van een assistent in opleiding (aio) in 2012 komt Stichting Het Groene Hart Ziekenhuis niet in aanmerking voor meer geld van het ministerie van VWS. De rechtbank in Den Haag heeft dit vandaag bekend gemaakt, zo meldt Skipr.

Het ministerie werd in juli voor de rechter gesleept omdat het ziekenhuis in Gouda recht dacht te hebben op de vergoeding van een extra aio-plek op de opleiding obstetrie en gynaecologie. Het Groene Hart heeft een aio aangenomen als vervanging voor een ongeschikt bevonden assistent in opleiding, die stopte bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het Groene Hart werkt samen met dit ziekenhuis.
 
De subsidie van het ministerie voor een aio-plek bedroeg in die tijd bijna 164.000 euro. Omdat de aio per 15 december 2012 instroomde, eiste Het Groene Hart een vergoeding voor 0,04 fte over 2012.
 
De rechtbank oordeelt achteraf dat het ministerie van VWS die terecht niet betaald heeft, omdat de subsidie wordt verstrekt aan instellingen voor medisch specialistische zorg en niet aan samenwerkingsverbanden voor opleidingen en onderwijs, zoals LUMC en Het Groene Hart hebben binnen de Onderwijs en Opleidingsregio Leiden (OOR).
 
© Nationale Onderwijsgids