Leidse studenten gaan samenwerken met artsen in opleiding bij LUMC

Een patiënt is niet altijd geholpen met een bezoek aan een huisarts of specialist. Soms speelt er meer waardoor het welzijn van een patiënt nadelig beïnvloed wordt. In zo’n geval kan een huisarts hulp inschakelen bij een sociaal wijkteam, tenminste als zo’n huisarts dat weet en snapt hoe de samenwerking kan verlopen. Om de kennis hierover te verbeteren hebben studenten Sociaal Werk van Hogeschool Leiden en artsen in opleiding bij het LUMC samen deelgenomen aan proefprojecten. Dit is inmiddels zo’n succes, dat de samenwerking nu is vastgelegd in een gezamenlijk opleidingstraject. Dat meldt het LUMC.

Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie bij Hogeschool Leiden: “Studenten Sociaal Werk merken tijdens hun stage dat huisartsen onvoldoende beeld hebben van wijkteams: wat wordt daar nu eigenlijk gedaan, welke vraagstukken worden opgepakt en hoe wordt er gewerkt?” “En andersom ook”, vult Karianne Buddingh aan. Zij is als docent verbonden aan de huisartsenopleiding van het LUMC en merkt dat huisartsen terughoudend zijn in het vragen om hulp: “Bij wie moet ik zijn, en wanneer kan ik bellen?”, hoor je dan.” Wat opvalt is dat zowel huisartsen als sociaal werkers over elkaar zeggen dat ze niet bereikbaar zijn. Als je dan doorvraagt, hoor je van beide kanten dat de wil tot samenwerken er wel is, maar dat de manier waarop door beide partijen nog niet gevonden is. Buddingh: “Het is ook best ingewikkeld, omdat de regelgeving binnen het sociaal domein vaak verandert.”

In theorie weet een huisarts wat er moet gebeuren als iemand herhaaldelijk langskomt met uiteenlopende gezondheidsklachten. Zeker wanneer bekend is dat de leefsituatie niet ideaal is. In zo’n geval kan de huisarts een beroep doen op het sociaal wijkteam. Een sociaal werker van het wijkteam kan dan langsgaan bij mensen thuis om in gesprek te gaan over welke hulp nodig is. Deze hulp kan variëren van schuldhulp en het inschakelen van de woningbouwvereniging tot het doorverwijzen naar een voedselbank of Welzijn op Recept.

Samenwerking tussen zorg en welzijn 

Van der Pas: ”Als Hogeschool Leiden en LUMC willen we de samenwerking tussen zorg en welzijn dichter tot elkaar brengen. Onze studenten kunnen nu kiezen voor gezamenlijk onderwijs en oefenen in een veilige leeromgeving hoe je kunt samenwerken binnen een veranderend sociaal domein.”

Serious game 

Zo testen studenten hun functioneren en manier van samenwerken uit tijdens een crisissituatie in een ‘serious game’. In dit spel leren zij hoe ze leiderschap kunnen tonen, maar ook hoe zij samenwerken en besluiten nemen. Vooral wanneer de druk steeds verder oploopt. “Gezamenlijk onderwijs leert studenten om over hun eigen vakgebied heen te kijken. Als ze afgestudeerd zijn, hebben ze hierdoor een beter beeld van wat een sociaal werker doet en wat het werk inhoudt van een huisarts. Hierdoor wordt de drempel om elkaar op te zoeken lager.”

Het LUMC en Hogeschool Leiden gaan de komende jaren door met hun samenwerking, waarbij ze ook onderzoek gaan doen naar interprofessioneel leren. De samenwerking is officieel vastgelegd in een overeenkomst tussen Hogeschool Leiden en de Huisartsopleiding LUMC. Hedwig Vos, hoofd Huisartsenopleiding bij het LUMC is ontzettend trots dat deze samenwerking tot stand is gekomen: “Hiermee brengen we onderwijs, onderzoek en praktijk bij elkaar.”

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: LUMC