Minister Van Engelshoven woont start praktijkonderwijs bij in het LUMC

Vanaf 15 juni mag het praktijkonderwijs weer gefaseerd opstarten. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bracht naar aanleiding hiervan een bezoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze sprak onder andere met coassistenten die weer beginnen aan hun praktijkstages in het ziekenhuis. Dit meldt het LUMC.

De minister werd door studenten en opleiders van het LUMC meegenomen in de uitdagingen die de COVID-19-crisis met zich mee brengt voor het praktijkonderwijs. Hoewel een deel van de coschappen tijdelijk niet doorging, heeft ook een aantal studenten kunnen helpen in de COVID-19-zorg. De minister was zichtbaar onder de indruk van de verhalen van de coassistenten die op diverse terreinen ondersteuning hebben verleend: van het fungeren als aankleedbuddy op de verpleegafdeling tot meewerken in het commandocentrum of de mobiele testunit.
 
Het hoofd van de opleidingen verpleegkunde en hbo-verpleegkundigen praatten vervolgens met de minister door over hoe een slimme inrichting van de praktijklessen heeft gezorgd voor nauwelijks studievertraging bij deze groep.
 
Tot slot woonde Van Engelshoven de digitale opening van het coschap Psychiatrie, Ouderengeneeskunde, Sociale Geneeskunde en Huisartsgeneeskunde (POSH) bij. Ze wenste de coassistenten die thuis ingelogd waren veel succes en sprak haar waardering uit aan alle aanwezigen tijdens de bijeenkomst voor hun inzet.
 
Door: Nationale Onderwijsgids