Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Ouders kunnen zelf een school voor hun kind uitzoeken, minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint. Dat kan ook een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn. Als verwacht wordt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, dan moet dit bij de aanmelding al worden doorgegeven.

Garantie van een passende onderwijsplek

De school waar een kind wordt aangemeld, moet een kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met de ouders onderzoekt de school welke extra ondersteuning een kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek op een andere gewone of speciale school die dit wel kan.
 
De school heeft 6 weken om te bekijken of een kind kan worden toegelaten. Deze periode kan de school 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Het is daarom belangrijk dat een kind op tijd schriftelijk wordt aangemeld (minimaal 10 weken). Als de aanmelding later plaatsvindt, kan het zijn dat een kind niet op tijd kan worden geplaatst.
 

Zoeken naar een passende onderwijsplek

Kan de school een kind niet toelaten? Dan moet de school duidelijk aangeven waarom dat zo is. De school moet het kind dan een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Dit doet de school in overleg met de ouders. Daarbij moet de school rekening houden met de behoefte van het kind, de voorkeuren van de ouders en de mogelijkheden van de scholen in de regio. Door deze regio-indeling krijgt een kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs.
 
Als de school na 10 weken nog geen besluit genomen heeft over de toelating van een kind en het kind nog niet op een andere school zit, dan heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school waar hij of zij is aangemeld.
 

Ontwikkelingsplan

Als een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, is toegelaten, dan stelt de school in samenwerking met de ouders een ontwikkelingsperspectief op. In dit plan staat welke extra begeleiding het kind krijgt, welk eindniveau het kind kan halen en welke extra ondersteuning en zorg nodig is.
 

Bezwaar maken

Het kan ook voorkomen dat de ouders het niet eens zijn met het besluit over de toelating van hun kind of over de onderwijsplek op een andere school of met het ontwikkelingsplan. Het advies is dan om eerst samen met de school, het samenwerkingsverband of een onderwijsconsulent een goede oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan kan er op een aantal manieren bezwaar worden gemaakt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid