Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft naar aanleiding van signalen onderzoek gedaan bij De Hoenderloo Groep naar de toepassing van repressieve maatregelen. De inspectie concludeert dat deze maatregelen niet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Begin november 2018 ontving de inspectie signalen over de toepassing van de zogenaamde ‘stilzitmaatregel’ binnen de leefgroepen van De Hoenderloo Groep (DHG), locatie Deelen. DHG is onderdeel van Pluryn. De locatie Kop van Deelen verzorgt specifiek onderwijs aan leerlingen die op deze JeugdzorgPlus-locatie van De Hoenderloo Groep verblijven. De inspectie concludeert dat DHG tot aan september 2018 op een aantal groepen voor open en gesloten jeugdhulp strafmaatregelen heeft toegepast die inhielden dat jeugdigen op bepaalde momenten niet mochten bewegen, praten of niet van hun kamer af mochten komen. De stilzitmaatregel deel uit van de maatregel ‘bevriezing’, waarbij een jeugdige bepaalde privileges inlevert en via een aangepast programma wordt onttrokken aan de groep. Naar aanleiding van de signalen heeft de inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan de locatie, een week later gevolgd door een tweede bezoek.
 

Oordeel

De inspectie oordeelt dat de maatregelen niet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet en dat DHG bovendien niet handelde op methodische wijze en volgens een effectief bevonden methode.
 

Verbeteringen

De inspectie verwacht dat DHG verbeteringen doorvoert en monitort dat medewerkers deze strafmaatregelen niet meer toepassen.
 
De inspectie acht verder verbeteringen nodig ter realisering van een passend leefklimaat, het vergroten van de deskundigheid van medewerkers bij het de-escalerend en responsief werken, en het benutten van klachten en systematische informatie over de kwaliteit van de hulp, zodat passende verbetermaatregelen getroffen kunnen worden.
 
In het afgelopen jaar heeft DHG reeds verschillende verbetermaatregelen getroffen, waaronder forse personele maatregelen en het herzien van de behandelprocessen.
 

Vervolg

De inspectie heeft DHG om een concreet verbeterplan verzocht, inclusief de termijnen waarbinnen DHG verwacht aan de onderzochte criteria te voldoen. De inspectie heeft het verbeterplan ontvangen en als voldoende beoordeeld. Op basis van de reeds getroffen verbetermaatregelen heeft de inspectie vertrouwen dat DHG de verdere verbeteringen kan realiseren. De inspectie zal de voortgang van het verbetertraject nauwgezet volgen en ook toetsen in de praktijk.
 
Door: Nationale Onderwijsgids