Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Bijna de helft van de scholen die het predicaat ‘Excellente School 2018’ hebben gekregen, is internationaal georiënteerd. In het voortgezet onderwijs is dit zelfs twee derde. Dit meldt Nuffic.

Gisteren werd bekend dat van de 110 scholen die het  predicaat ‘Excellente School’ aanvroegen bij de Onderwijsinspectie er 79 toegekend werden. Uit een vergelijking met de Nuffic-scholennetwerken blijkt dat 36 van de 79 nieuwe excellente scholen met een van de volgende programma’s of onderwijsconcepten werken: eTwinning (de online community voor scholen in Europa), vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf groep 1), tto (tweetalig onderwijs), LinQ (versterking talenonderwijs Frans /Duits), Chinees, buurtaalonderwijs (Duits of Frans op de basisschool) en Unesco-school (aandacht voor Unesco-thema’s als wereldburgerschap).
 
Van de scholen die het predicaat ‘Excellente school 2018’ hebben gekregen, hebben 6 basisscholen een internationaal profiel. Twee derde van de middelbare scholen is internationaal georiënteerd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids