Normal_normal_rss_entry-140088

In september start het Expertisecentrum handicap + Studie/CINOP een landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen. Het netwerk helpt scholen bij vragen over flexibel toetsen en examineren met het ontwikkelen van concrete handreikingen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor dit netwerk dat van start gaat met drie bijeenkomsten op 25 september, 3 december en 14 maart. Dit meldt Expertisecentrum handicap + studie.

Onderwijsinstellingen hebben volgens de Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) een verplichting tot het treffen van geschikte en noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen. Ook rondom toetsing en examinering. Handicap + studie krijgt veel vragen over dit thema. Om instellingen te helpen bij deze vraagstukken gaat het centrum nu van start met een landelijke netwerk.
 
Het landelijk netwerk komt drie keer per jaar een dag samen om thema’s en vraagstukken te bespreken, kennis en ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken. Tijdens de netwerkbijeenkomsten zullen gastsprekers en netwerkleden een rol spelen en worden tips, tricks en voorbeelden uit de eigen praktijk gedeeld. Op deze manier is het een netwerk van, voor en door de leden. Experts op het gebied van studeren met een functiebeperking en toetsing, werkzaam bij Expertisecentrum handicap + studie/CINOP begeleiden de bijeenkomsten.
 
De eerste drie bijeenkomsten vinden plaats van 09.30 uur tot 15.30 uur op een centrale locatie in het land op 25 september 2018, 3 december 2018 en14 maart 2019. Na de bijeenkomst van 14 maart 2019 wordt door het netwerk gezamenlijk bepaald of er een vervolg komt, in welke vorm, hoeveel dagen etcetera. Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing. 
 
Meer informatie over het netwerk en deelname op www.handicap-studie.nl