Normal_teenage-girl-in-wheelchair-writing-up-notes-in-cla-2022-03-07-23-57-28-utc__1_

Minister Dennis Wiersma van primair en voortgezet onderwijs heeft deze week in een brief aan de Kamer heel duidelijk uitgesproken dat inclusief onderwijs de norm wordt in Nederland. In de brief schetst hij de route om stapsgewijs toe te werken naar inclusief onderwijs in 2035. Ieder(in) is heel blij met deze opstelling van de minister. Wel vindt de belangenbehartiger dat er meer moet gebeuren dan nu wordt voorgesteld om de juiste voorwaarden te creëren voor deze heel belangrijke verandering van ons onderwijssysteem. Dan gaat het met name om goede zorg en ondersteuning in de klas. Dit meldt Ieder(in).

Ieder(in) deelt de mening van de minister dat inclusief onderwijs de norm moet worden. Want de organisatie gelooft er heilig in dat het voor kinderen beter is om samen op te groeien en samen te leren." Kinderen met een beperking horen er dan vanaf het begin bij. Dit bevordert hun deelname aan de maatschappij. Dit wil echter niet zeggen dat we pleiten voor het opheffen van het speciaal onderwijs. Integendeel, we vinden dat inclusief onderwijs een combinatie moet zijn van het beste uit het speciaal onderwijs en het beste uit het regulier onderwijs."

Voorlopers ondersteunen

De komende drie jaar wordt vooral gebruikt om voorlopers op het gebied van inclusief onderwijs te ondersteunen en voor het opbouwen en delen van kennis. Daarnaast komt er meer ruimte voor experimenten met een intensieve vorm van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Die samenwerking moet leiden tot volledige integratie van het speciaal onderwijs in het regulier onderwijs.

Na deze eerste fase van drie jaar zal de vrijblijvendheid voor scholen steeds meer afnemen en gaan er geleidelijk meer verplichtingen gelden. Deze periode zal ook worden gebruikt om wet- en regelgeving aan te passen. Hoe ver de minister daarin wil gaan is nog niet duidelijk. "Wij pleiten ervoor dat het recht op ontwikkeling en non-discriminatie wordt vastgelegd in deze nieuwe wetgeving. Dit biedt ouder en kind de rechtsbescherming die nu ontbreekt bij bijvoorbeeld een geschil over (het recht op) passend onderwijs", aldus Ieder(in).

Werkagenda

De werkagenda is de eerste stap in een langer proces waarin uiteindelijk van alle scholen een ontwikkeling richting inclusie wordt verwacht. Ieder(in) is, samen met andere partijen, in gesprek met het ministerie om de contouren van de werkagenda verder uit te werken. Jongeren en ouders zullen actief betrokken worden bij deze verdere concretiseringsslag.

Door: Nationale Onderwijsgids