Normal_normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Leraren hebben meer tijd en middelen nodig dan ze nu hebben om leerlingen die meer zorg nodig hebben de juiste ondersteuning te bieden. Dat blijkt uit een enquête onder docenten van onderwijsvakbond AOb. Dit meldt AOb.

Sinds het passend onderwijs gaan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk naar het reguliere onderwijs. Gemiddeld zitten er in een reguliere klas drie tot vijf leerlingen die extra zorg nodig hebben. Bij de invoering in 2014 uitten veel leraren al de vrees niet voldoende in staat te zijn om deze leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. In de enquête onder 227 respondenten gaf 90 procent als antwoord nog steeds onvoldoende tijd en faciliteiten te hebben voor ondersteuning aan zorgleerlingen. 
 
In de enquête werd ook gevraagd naar de verschillen in de zorg aan leerlingen. Uit de antwoorden blijkt dat scholen meestal wel raadt weten met leerlingen met dyslexie, licht autisme of hoogbegaafdheid en leerlingen die medicijnen gebruiken. Moeilijker wordt het als er dove of blinde leerlingen op school komen of kinderen met gedragsproblemen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids