Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De Sint Maartenschool voor speciaal onderwijs in Ubbergen heeft jarenlang onterecht honderdduizenden euro's gekregen voor leerlingen bij wie onvoldoende onderzocht is hoeveel ondersteuning zij daadwerkelijk nodig hadden. Dit geld had beter besteed kunnen worden aan de andere 33,000 kinderen die onder het samenwerkingsverband vallen, volgens scheidend ad interim-directeur Ria van der Heijden. Dit meldt Omroep Gelderland.

Toen Van der Heijden ad interim-directeur werd van de school, kwam zij erachter dat er zo’n 100 kinderen werden toegelaten op de Sint Maartenschool zonder dat voldoende onderzocht was of zij op het speciaal onderwijs thuishoorden en hoeveel ondersteuning ze nodig zouden hebben. Nu blijkt volgens Van der Heijden dat de meeste kinderen naar een reguliere basisschool hadden gekund, waardoor de honderdduizenden euro’s die aan hen zijn gespendeerd naar andere kinderen hadden kunnen gaan die onder het samenwerkingsverband vallen.
 
In een reactie laat oud-directeur Alinda Huistra weten dat het betreffende geld bestemd was voor leerlingen die rechtstreeks vanuit de Maartenskliniek op de school zijn geplaatst en die vanuit het ministerie van Onderwijs de 'hoogste bekostiging' gekregen hadden. Hierbij zou het niet nodig zijn om het niveau en de benodigde ondersteuning van de kinderen nader te toetsen. Directeur Werner Willemsen van de koepel voor speciaal onderwijs in de regio Nijmegen vindt ook dat de school niets te verwijten valt. “Het werd pas anderhalf jaar geleden duidelijk wat de gevolgen waren van Passend Onderwijs voor de Maartenschool.” Het ministerie van onderwijs is het daar echter niet mee eens en stelt daarom geen extra geld ter beschikking om de problemen op te lossen.
 
Inmiddels is een plan van aanpak gemaakt waarin de Maartenschool overeind blijft, maar kleiner en minder luxe. Een zorgcoördinator gaat ouders helpen de juiste zorg voor hun kind te verkrijgen. Voor de kinderen die niet mogen blijven op de Maartenschool, omdat ze geen of minder ondersteuning nodig hebben, wordt een goed alternatief gezocht.
 
De St. Maartenschool is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. De school kwam vorig jaar in het nieuws omdat ze bijna 2 miljoen euro moesten bezuinigen vanwege de invoering van de Wet passend onderwijs en hierdoor de begeleiding van de kinderen in de knel kwam.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids