Normal_internationaal_kinderen_buitenland_allochtoon

Nederland is een aantrekkelijk land voor buitenlandse bedrijven en hun personeel. Door ons goede vestigingsklimaat en sterke economie is de vraag naar het aantal leerlingplekken op internationale scholen sterk toegenomen waardoor onder andere wachtlijsten ontstaan. De Taskforce Internationaal Onderwijs heeft zestien actiepunten benoemd die toestroom tot het internationaal onderwijs, de doorstroom en het functioneren van deze scholen moeten verbeteren. Dit rapport is vandaag door voorzitter Anita Wouters aan Minister Kamp (Economische Zaken) en Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) overhandigd. Dat meldt Rijksoverheid. 

Volgens Minister Kamp (EZ) zorgt de aantrekkingskracht van Nederland "voor wachtlijsten op verschillende internationale scholen. Daarom heeft het kabinet in maart 2017, samen met de regio’s Amsterdam en Den Haag, eenmalig 10,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om wachtlijsten weg te werken. Met het actieplan van de Taskforce Internationaal Onderwijs kunnen we deze weg vervolgen en samen met de betrokken partijen onze internationale scholen aantrekkelijk houden."

Het internationaal onderwijs in Nederland staat goed op de kaart, stelt staatssecretaris Dekker (Onderwijs). “Ieder kind verdient onderwijs dat bij hem of haar past. Voor kinderen uit het buitenland is dat vaak een internationale school. Maar ook Nederlandse kinderen hebben baat bij dit soort onderwijs, bijvoorbeeld als ze eerder in het buitenland op school hebben gezeten of daar nog naartoe gaan. Op die manier kunnen de leerlingen hetzelfde curriculum volgen en het beste uit zichzelf halen.”

De komst van steeds meer buitenlandse bedrijven heeft ervoor gezorgd dat het aantal leerlingen op internationale scholen in de afgelopen vijf jaar met 47 procent is gestegen. In diezelfde periode haalde de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het agentschap voor buitenlandse investeringen van EZ, samen met haar regionale partners circa 40.000 banen naar Nederland. Alleen al in 2016 kwamen 350 buitenlandse investeerders, zoals Oracle en Danone, naar ons land. Deze bedrijven waren samen goed voor 11.398 extra banen en 1,74 miljard euro aan investeringen in onze economie.

De Taskforce Internationaal Onderwijs is opgericht om op korte termijn oplossingen te vinden voor de knelpunten van het  internationale onderwijs.  De deelnemende partijen zijn de ministeries van OCW, EZ, AZ en BZ, de metropoolregio’s Amsterdam en Den Haag, Brainport en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids