Normal_studiekeuze__pijl__kiezen

Zes scholen voor speciaal (basis)onderwijs hebben samen met het Kohstamm instituut en Cito de keuzewijzer ontwikkeld. De keuzewijzer kijkt naar toetsgegevens, IQ en naar stimulerende of belemmerende factoren als executieve functies en werkhouding van de leerlingen. Deze keuzewijzer kan de leraren en intern begeleiders ondersteunen bij het kiezen van geschikte leerroutes voor hun leerlingen. Er is echter nog geen positief effect gevonden op de prestaties van de leerlingen. Dit meldt NWO.

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft drie leerroutes opgesteld voor het speciaal (basis)onderwijs. Leerroute 1 is voor kinderen die met hulp referentieniveau 1F kunnen halen en naar vmbo-t, havo of vwo kunnen. Leerroute 2 is voor kinderen die 1F aan het eind van de basisschool niet halen, maar mogelijk later in het vervolgonderwijs wel. En leerlingen die 1F niet kunnen halen, volgen leerroute 3.
 
De keuzewijzer is een soort stroomschema waarop gegevens van de leerling worden ingevuld. Naast drie meetmomenten voor rekenen wordt gekeken naar het IQ en andere factoren zoals werkhouding en omgeving. Hieruit volgt een advies voor de leerroute, voor de leerdoelen en de evaluatie van de leerprestaties. Ook het leerstofaanbod voor rekenen kan worden aangepast aan de individuele leerling.
 
Daarnaast speelde een deel van de leerlingen in dit onderzoek drie spelletjes op een tablet om een indicatie te krijgen van hun werkgeheugen, aandachtsvermogen, nauwkeurigheid en reactie- en verwerkingssnelheid. Dit werd teruggekoppeld aan de scholen.
 
De keuzewijzer geeft in dit onderzoek bij het grootste deel van de leerlingen hetzelfde advies als de leraar zelf. De keuzewijzer blijkt echter geen positief effect te hebben op de leerprestaties van leerlingen tussen 9 en 11 jaar. Er waren geen verschillen tussen scholen die de keuzewijzer wel gebruikten en scholen die deze niet gebruikten. Mogelijk speelt de korte looptijd van het onderzoek een rol in deze uitkomst. Daarnaast deden de leerlingen het in de controlegroep beter op de voortoets en waren de scholen heel divers.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids