Normal_caribisch_nederland__school__onderwijs__leerling__krijt__schrijven

In het schooljaar 2015/2016 volgen bijna 4.400 leerlingen onderwijs op de zogenaamde BES-eilanden. Ongeveer de helft van de leerlingen zat op een school voor (speciaal)basisonderwijs, een derde op een school voor voortgezet onderwijs en de rest op een school voor middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderwijs dat door de overheid bekostigd is. Dat meldt Onderwijs in Cijfers.

De BES-eilanden zijn de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba van Caribisch Nederland die sinds 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten van Nederland zijn. Van de BES-eilanden heeft Bonaire de meeste inwoners en ook het grootste aantal leerlingen dat daar naar school gaat. Het aantal leerlingen op scholen op St. Eustatius en Saba is veel kleiner.

Vooral het aantal leerlingen binnen het mbo is daar relatief laag. Pas vanaf schooljaar 2012/2013 is het mogelijk een mbo-opleiding op één van beide Bovenwindse eilanden te volgen. Op Bonaire is het aantal mbo-leerlingen sinds 2009/2010 meer dan drie keer zo veel geworden. Dit aantal is toegenomen van 209 leerlingen in 2009/2010 tot 665 leerlingen in 2015/2016. De groei van het aantal leerlingen op scholen op Bonaire gaat samen met een groei van het totaal aantal jongeren op dit eiland.

© Nationale Onderwijsgids