Normal_kind_bedenkelijk_zorgen__screenshot_

D66 is Zutphen maakt zich zorgen over kinderen die noodgedwongen thuiszitten, omdat geen enkele school ze wil hebben. De partij wil dan ook cijfers zien over het schoolverzuim in Zutphen van kinderen die extra zorg of begeleiding nodig hebben. Naar schatting krijgen zo'n twintigduizend kinderen in Nederland geen onderwijs, omdat scholen hen buiten de deur houden. De nieuwe regels voor Passend Onderwijs worden hiermee overtreden. Dit meldt de Stentor.

“We willen niet dat deze kinderen tussen wal en schip vallen. Juist zij hebben hulp nodig om onderwijs te volgen waardoor ze zich staande kunnen houden in hun latere leven”, zegt fractievoorzitter Ingrid Timmer. D66 heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. De vragen gaan over het schoolverzuim onder kinderen in de gemeente Zutphen, of de verzuimregistratie wordt bijgehouden, wat het plaatselijke college doet om het probleem tegen te gaan en de partij wil weten of er zicht is op de omstandigheden waarin deze kinderen verkeren.

Scholen zijn sinds 1 augustus verplicht om passend onderwijs te bieden. Uit het cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt echter dat momenteel bijna 8000 leerplichtige kinderen niet naar school gaan. Daarnaast zijn ongeveer 4500 kinderen vrijgesteld van de leerplicht omdat ze een lichamelijke of geestelijke handicap hebben. Onder meer de kinderombudsman vindt echter dat te veel kinderen afgeschreven zijn van onderwijs. Hij pleit er voor dat wanneer kinderen niet naar een school kunnen er thuisonderwijs voor hen verzorgd wordt.

© Nationale Onderwijsgids