Normal_vso

Voor de voortgezet speciaal onderwijsscholen Het Prisma en Mariëndael wordt één nieuw schoolgebouw neergezet ten westen van de Heijenoordseweg. Dat staat in een plan van de gemeente Arnhem.

Het wordt een compact gebouw met een vloeroppervlak van zo’n 12.000 vierkante meter. Het Prisma (190 leerlingen) en Mariëndael (420 leerlingen) krijgen een eigen domein in het gebouw. Daar wordt les gegeven aan jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Daarnaast komen er gemeenschappelijke voorzieningen, zoals vijf gymlokalen die ook door derden gebruikt kunnen worden. Het gebouw wordt zo ontworpen dat het in de toekomst gemakkelijk deels zou kunnen worden omgebouwd tot een zorgvoorziening of woningen als het aantal leerlingen sterk zou teruglopen. De plannen passen in de planvorming voor het hele gebied 3Noord, waar meer vernieuwingen op stapel staan. De schoolontwikkeling wordt ook gebruikt om de parkeer- en verkeersituatie in het hele gebied ten westen van de Heijenoordseweg te verbeteren.

Businesscase
Op basis van het collegebesluit kunnen de schoolbesturen aan de slag met een ontwerp. Als er een definitief ontwerp is dat is doorgerekend en onderhandelingen over de aankoop van grond zijn gevoerd, wordt een businesscase gemaakt. Die wordt voorgelegd aan de Arnhemse gemeenteraad met het verzoek het benodigde krediet voor het gebouw definitief ter beschikking te stellen.

Mooie stap
De scholen voor speciaal onderwijs in Arnhem zijn voor een groot deel gehuisvest in gebouwen die niet meer van deze tijd zijn. Wethouder Luuk van Geffen: “Daar werken we hard aan. Ondanks fikse bezuinigingen op de gemeentelijke begroting wil de Arnhemse raad in de komende jaren ruim zeventig miljoen euro investeren in een uitgebreid verbeterprogramma. Met dit plan voor Het Prisma en Mariëndael, zetten we weer een mooie stap naar betere scholen voor een groep kwetsbare jongeren.”

© Nationale Onderwijsgids