Wiersma wil dat de Onderwijsinspectie toezicht kan houden op weekendscholen

Het moet voor de Inspectie van het Onderwijs mogelijk worden om in te grijpen op weekendscholen als er signalen van misstanden zijn, vindt onderwijsminister Dennis Wiersma. Hij wil "adequaat kunnen optreden wanneer kinderen worden opgezet tegen de Nederlandse samenleving".

Volgens de minister zijn er de afgelopen jaren signalen binnengekomen over "een gering aantal lesinstituten binnen het informeel onderwijs" dat de gelijkwaardige samenleving en de rechtstaat verwerpt. Hij wil meer zicht hierop zodat mogelijk kan worden ingegrepen als het ernstig misgaat.

De minister benadrukt dat het overgrote deel van de informele scholen wel een positieve bijdrage levert. "Maar helaas is er een kleine kern waar het echt mis gaat. Als we hier niets aan doen, wordt het goede werk van docenten op onze scholen teniet gedaan."

Meldpunt voor bezorgde ouders en leraren 

Het is de bedoeling dat ouders en leraren die zich zorgen maken bij een meldpunt terecht kunnen. Hoe de precieze taak van de Inspectie eruit gaat zien, bekijkt Wiersma samen met die organisatie nog.

Eerst moet het probleem juridisch goed gedefinieerd worden. Begin volgend jaar stuurt Wiersma de uitwerking hiervan naar de Tweede Kamer.

Door: ANP