Nieuwe privéscholen moeten aan dezelfde regels voldoen als publieke scholen

Nieuwe privéscholen moeten binnenkort aan dezelfde regels voldoen als bij de oprichting van scholen die met publiek geld bekostigd worden. Onderwijsminister Dennis Wiersma wil een wetsvoorstel om dit te regelen volgend jaar naar de Tweede Kamer sturen, zegt hij in een brief aan de Kamer.

Wiersma had al eerder aangegeven te willen kijken naar de regels voor het starten van een particuliere school, "omdat het van belang is om ook bij deze scholen te kunnen ingrijpen als sprake is van zorgelijke signalen". De regels voor het oprichten van een publieke school, zijn in 2020 aangescherpt. De lat om een school te stichten is daarmee bewust hoger gelegd, aldus Wiersma. Het idee is om de regels voor privéscholen hiermee in lijn te brengen.

Oprichting melden

Nu hoeft een particuliere school pas vier weken nadat de lessen zijn begonnen te melden dat de school is opgericht. Dat noemt de bewindsman "oneerlijk en soms onverantwoord richting leerlingen". Straks wordt verplicht oprichting dus meteen te melden. "Ook wil ik dat de inspectie al eerder bekijkt of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan", aldus Wiersma.

Privéscholen zijn in trek, en er worden steeds meer opgericht. Zo opende Forum voor Democratie dit jaar de Renaissanceschool in Almere.

Door: ANP