Kortgeding tegen de mondkapjesplicht op scholen

Op 28 januari 2021 vindt in het Paleis van Justitie te Den Haag het kort geding plaats tegen de staat om de mondkapjesplicht op scholen af te schaffen. Het kort geding is aangespannen door de Stichting “Ik wil gewoon naar school”.  De stichting wordt in het kort geding bijgestaan door advocatenkantoor CKH Advocaten uit Alkmaar.

De stichting is opgericht door ouders die verontrust zijn over de negatieve effecten die de mondkapjesplicht heeft op het welzijn van de schoolgaande kinderen. Volgens de stichting brengt de mondkapjesplicht reële fysieke en psychische gezondheidsrisico's met zich mee. Veel ouders en kinderen maken melding van klachten als hoofdpijn, benauwdheid en concentratieproblemen. Daarnaast doet de mondkapjesplicht afbreuk aan het sociale klimaat op school. Kinderen lopen tegen de meest schrijnende situaties aan, schrijft de stichting.
 
De stichting spreekt namens de ruim 1800 aangeslotenen die het kort geding steunen. Er is inmiddels een lijst met 160 persoonlijke verhalen van docenten, kinderen en ouders. Daarnaast zijn er deskundigen die het kortgeding ondersteunen omdat inmiddels uit diverse nationale en internationale onderzoeken gebleken is hoe schadelijk de mondkapjes zijn voor kinderen op zowel fysiek als psychisch vlak. 
 
Recentelijk heeft er overleg plaatsgevonden tussen de stichting en afgevaardigden van de betrokken ministeries. Uit dit overleg maakte de stichting op dat men niet voldoende op de hoogte is van eerdergenoemde feiten. Hierdoor verwacht de stichting dat het ministerie haar beleid op het gebied van de mondkapjesplicht in het onderwijs niet zal wijzigen. Dit ondanks de acute noodzaak in verband met de gezondheidsrisico's voor de kinderen. Daarom heeft de stichting besloten om het kort geding aan te spannen. 
 
Het doel van het kort geding is dat de mondkapjesplicht op scholen per direct wordt afgeschaft zodat alle kinderen weer op een gezonde, fijne, veilige en prettige manier naar school kunnen gaan, aldus de stichting.
 
Door: Nationale Onderwijsgids