Meldpunt Mondkapjes bezorgd over mondkapjesplicht op scholen

Het Meldpunt Mondkapjes Nederland, opgericht door verontruste ouders, leerlingen, docenten en directies, maakt zich grote zorgen over de invoering van de mondkapjesplicht op middelbare scholen per 1 december. De laatste weken komen er steeds meer ongeruste reacties binnen van ouders, leerlingen, docenten en ook directeuren die zich afvragen hoe op een waardige en kindvriendelijke manier met de nieuwe plicht kan worden omgegaan, aldus het meldpunt. Men vreest voor “een tsunami aan klachten en meldingen na 1 december”. Dit meldt Meldpunt Mondkapjes.

Het meldpunt wil duidelijkheid hoe de psychische en mentale gezondheid van kinderen beschermd wordt. Verder wil het Meldpunt weten hoe toch nog onderwijs zal worden verleend aan kinderen die beslist geen mondkapje op willen. Hierbij wordt erop gewezen dat leerplicht boven mondkapjesplicht moet worden gesteld. 
 

Overleg scholen

In Fryslân heeft het regionale meldpunt (Meldpunt Mondkapjes Fryslân) een gesprek op korte termijn aangevraagd met de directeuren/voorzitters van de Colleges van Bestuur van de grootste onderwijsinstellingen. Dit gesprek is een vervolg op een eerder overleg dat in goede sfeer op 7 oktober heeft plaatsgevonden. Het doel van het gesprek voor Meldpunt Mondkapjes Fryslân is om de kinderen centraal te zetten in het gesprek en te kijken hoe met de opgedane kennis rond handhaving van een mondkapjesplicht, kinderen een veilige en gezonde leeromgeving kan worden geboden. Ook de komende periode zullen alle meldingen van excessen en onregelmatigheden aan scholen worden doorgegeven. Nieuw is dat er ook aangedrongen en gemonitord wordt dat er door scholen naar oplossingen wordt gezocht.
 
Ook in andere provincies wordt op dit moment overwogen om met regionale scholenkoepels het gesprek aan te gaan. Ook daarbij is het doel om te spreken over deze nieuwe fase van het beleid en het delen van de zorgen over de sociale, emotionele en fysieke veiligheid van alle kinderen. Verder is het plan om ook de landelijke politiek overzichten te verschaffen van meldingen, klachten, schrijnende situaties en excessen. Het meldpunt vermoedt naar eigen zeggen dat de 250 meldingen die tot nog toe zijn gedaan, slechts behoren tot het topje van de ijsberg.
 

Meldpunt Mondkapjes

Op www.meldpuntmondkapjes.nl kunnen ouders, docenten, directeuren en leerlingen klachten en reacties doorgeven over het gevoerde mondkapjesbeleid. Onder dit landelijke meldpunt ‘hangen’ ook de regionale meldpunten per provincie. Via het landelijke meldpunt en de gezamenlijke provinciale meldpunten zijn al zo’n 800 ouders betrokken. Het uiteindelijke doel van Meldpunt Mondkapjes is tot het komen van afschaffing van de mondkapjesplicht.
 
Door: Nationale Onderwijsgids