Mondkapjesplicht in het onderwijs is niet verplicht, de wettelijke basis ontbreekt

Volgens de Onderwijsjuristen van VOS/ABB is het niet verplicht om kinderen vanaf groep zes op de basisschool een mondkapje te laten dragen. De wettelijke basis hiervan ontbreekt namelijk. De onderwijsjuristen wijzen er wel op dat scholen een zorgplicht hebben ten aanzien van de veiligheid en de gezondheid van leerlingen. Het ministerie van OCW spreekt dan ook van een dwingend advies om in de gangen van de scholen een mondkapje te dragen. Dit meldt VOS/ABB.

“Het dragen van een mondkapje wordt gezien als een redelijk voorschrift dat dient als extra bescherming van de werknemer en de leerling zelf en de overige leerlingen en werknemers tegen het coronavirus. Daarnaast wordt het dragen van een mondkapje gezien als een redelijk voorschrift, gezien de stijging van het aantal besmettingen in Nederland en het advies van de overheid”, aldus de Onderwijsjuristen.

Eerst voorleggen aan MR

Scholen die, ondanks het ontbreken van de wettelijke basis, het verplicht willen stellen dat leerlingen en medewerkers een mondkapje moeten dragen, moeten dit eerst voorleggen aan de medezeggenschapsraad, de ouder/leerlinggeleding van de MR en de pesoneelsgeleding van de MR.

Door: Nationale Onderwijsgids