Normal_school_studie

De Onderwijsinspectie heeft meerdere signalen ontvangen van de medezeggenschapsraad (mr) van het islamitische Avicenna College dat directeur-bestuurder Wim Littooij hen intimiderend benaderd. De kwaliteit van onderwijs is ook niet op peil, zo meldt NRC. 

Als het aan de raad van toezicht van de Rotterdamse middelbare school ligt, krijgt Littooij minder zeggenschap. De gemeente is hier al eerder bij betrokken en nu is ook een integriteitsbureau bezig met onderzoek naar het functioneren van de directeur-bestuurder én de raden van de school. Volgens de inspectie is er van alles mis om organisatorisch en bestuurlijk niveau.

Directeur-bestuurder al vier keer op de vingers getikt

Wim Littooij is oprichter van het Avicenna dat meer dan negenhonderd leerlingen telt. De directeur-bestuurder zou zich te veel bezighouden met de gang van zakern op de school. Zoals zijn functieomschrijving al zegt: hij is én directeur én bestuurder van de school. De medezeggenschapsraad voelt zich gepasseerd, terwijl Littooij beweert dat de raad alle plannen voor de school van de hand wijst. Ondertussen heeft de geschillencommissie de 72-jarige man al vier keer op de vingers getikt bij het passeren of proberen te ontbinden van deze raad, bestaande uit docenten. Hij dreigt met sancties tegen docenten en zet ze soms zonder gegronde reden uit het team.

Meeste docenten steunen Littooij

Desondanks staat het merendeel van de docenten aan de kant van Littooij. Zij zien hem als de redder van het voormalig Ibn Ghaldoun. De school moest sluiten na grootschalig examenfraude en Littooij kon met het Avicenna een doorstart maken. Ongeveer 90 procent van het personeel heeft geen vertrouwen meer in de mr.

Nu de Onderwijsinspectie de middelbare school negatief heeft beoordeeld, zijn medewerkers alleen maar onrustiger geworden. De havo en het vwo scoren al jaren onder niveau. 

Door: Nationale Onderwijsgids