Geen Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) in maart vanwege coronavirus

Donderdagmiddag 12 maart zijn de nieuwe richtlijnen van het RIVM in verband met het coronavirus bekend geworden. Dit heeft tot gevolg dat alle DUO-examenlocaties vanaf vrijdag 13 tot en met dinsdag 31 maart 2020 in ieder geval gesloten zijn. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CVtE).

Dat betekent dat de Staatsexamens Nt2 Programma I in maart niet doorgaan. Het gaat om de volgende examens:
  • Dinsdag 24 maart Luisteren I
  • Woensdag 25 maart Schrijven I
  • Dinsdag 31 maart Lezen I
Kandidaten die zich hebben aangemeld voor deze examens van Programma I, ontvangen hierover een bericht van DUO.
 
Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de examenlocaties weer open gaan. Zodra daar meer over bekend is, wordt die informatie openbaar gemaakt. 
 

Andere toetsen en examens van het CvTE

Op dit moment is er geen aanleiding om de afname van de Centrale Eindtoets of de centrale examens in het mbo en vo uit te stellen of om af te wijken van de vastgestelde afnameperiodes. Mocht dat veranderen, dan zal daarover worden gecommuniceerd, om te beginnen aan de betrokken onderwijsinstellingen.
 
Ten aanzien van individuele leerlingen of studenten die een quarantaineadvies hebben en daardoor niet kunnen deelnemen aan een centrale toets of examen, handelen scholen en instellingen zoals gebruikelijk in geval van ziekte of overmacht.
 
Uiteraard volgt het CTvE de berichtgeving over dit onderwerp vanuit de Rijksoverheid op de voet. Ook staan zij in nauw contact met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids