Logo_onderwijsraad_logo_nieuw

De vraag vanuit scholen en het aanbod van educatieve dienstverleners sluiten op dit moment niet goed op elkaar aan. Dit is belangrijk omdat educatieve dienstverlening bijdraagt aan kwaliteit en vernieuwing van onderwijs. Scholen en aanbieders moeten daarom samen optrekken bij het vaststellen van de behoeften van scholen en bij het ontwikkelen en evalueren van het aanbod. Dit stelt de Onderwijsraad in het advies Samen ten dienste van de school.

Rondom scholen is een ‘schil’ van dienstverleners actief die op allerlei manieren het onderwijs ondersteunen, zoals methodemakers, toetsontwikkelaars, adviseurs, trainers en onderzoekers. Op dit moment sluiten de vraag vanuit scholen en het aanbod van deze dienstverleners niet goed op elkaar aan. 
 

Knelpunten

Dit komt door verschillende knelpunten: de markt en de financiering zijn versnipperd, op het terrein van de leermiddelen is er dreigende monopolievorming en er is weinig inzicht in de kwaliteit van het aanbod. Ook blijkt het voor scholen lastig de juiste ondersteuningsvraag te formuleren en wordt er vaak gekozen voor kortetermijnoplossingen.
 

Samenwerken

De Onderwijsraad pleit er daarom voor dat scholen en aanbieders samen de behoeften van scholen vaststellen en samen het aanbod ontwikkelen en evalueren. Het is hierbij belangrijk dat alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng hebben. Hiervoor is het nodig dat het eigenaarschap van leraren(teams) versterkt wordt en dat leraren hun behoefte actief naar voren brengen. Schoolleiders moeten zorgen dat school niet een plek is waar alleen leerlingen leren, maar waar ook leraren(teams) en andere professionals kunnen leren over hun vak en over goed onderwijs. In andere woorden: schoolleiders moeten een lerende cultuur stimuleren en daar tijd, ruimte en middelen voor vrijmaken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids