Mbo-scholen uit Noord-Nederland gaan samenwerken

Drie mbo-scholen uit Noord-Nederland hebben elkaar beloofd om niet meer met elkaar te concurreren. Het Noorderpoort, Alfa-college en DC Terra denken dat samenwerken helpt bij het oplossen van sociaaleconomische vraagstukken in Noordoost Nederland. Dat meldt MBO Today. 

De scholen werken al een geruime tijd met elkaar samen. Dat doen zij onder meer op het gebied van voorlichting over studiekeuzes en het aanbod van opleidingen. DC Terra, Noorderpoort en het Alfa-college bieden sinds kort ook bijscholingscursussen voor volwassenen aan.

Samenwerking uitbreiden

De drie mbo-instellingen willen hun samenwerking graag uitbreiden. Daarom ondertekenden zij op maandag 17 juni een overeenkomst. De medewerkers van de instellingen gaan op verschillende manieren met elkaar samenwerken. Paul de Rook van het Noorderpoort hoopt dat de scholen zo een bijdrage kunnen leveren aan een sterke noordelijke regio. “Ons onderwijs willen we op een hoog niveau aanbieden en we willen ervoor zorgen dat het relevant blijft. Ook voor de studenten moeten we beschikbaar blijven. Mbo’ers zijn heel hard nodig als we de complexe vraagstukken in de regio willen oplossen.”

Onderwijs vernieuwen 

De drie instellingen willen het onderwijs gaan vernieuwen. Op een campus werkt dan bijvoorbeeld een mbo-school samen met werkgevers en hbo-opleidingen. Arwin Nimis van DCTerras vindt de Energiehub050 een goed voorbeeld van zo’n campus. “Daar koppelen we het onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven aan elkaar. Studenten kunnen zo in een fijne leeromgeving studeren.”

Studentenraden 

De studentenraden van de drie onderwijsinstellingen waren aanwezig bij de ondertekening van de samenwerking. De studentraden werken ook steeds meer met elkaar samen. Studenten leren tijdens het keuzedeel ‘medezeggenschap’ hoe zij binnen de onderwijsinstelling hun stem kunnen laten horen. Volgens de drie scholen sluit dat juist aan bij ‘samen voor een sterk mbo en een sterke regio’.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk